Oprostite, vaš brskalnik ne podpira JavaScript!

Pregled nadzora solarnega PV sistema

Če imate solarni fotovoltaični sistem, ga lahko spremljate na Iammetru z namestitvijo naših merilnikov energije WiFi. IAMMETER prikazuje različne pregledne spletne strani za sončne PV sisteme in nesončne PV sisteme.

Naučite seKako IAMMETER pozna spremljanje solarnega PV sistema ali nesončnega PV sistema

pregled solarnega PV nadzornega sistema

1 Donos in poraba

Ta graf prikazuje KPI vašega solarnega PV sistema.

Izkoristek in poraba v solarnem PV nadzornem sistemu

2 Moč

moč inverterja, moč omrežja, moč obremenitve v solarnem fotonapetostnem sistemu za spremljanje

**Moč pretvornika 😗* Izhodna moč solarnega pretvornika, izmerjena z merilnikom/CT, nastavljenim kot"Inverter" vrsto.

Napajalna moč:To je moč, ki se izvaža v omrežje, ko je pozitivna, to je moč, ki se uvaža iz omrežja, ko je negativna, merjeno z merilnikom/CT, nastavljenim kot"Mreža" vrsto

Moč obremenitve:Moč obremenitve = moč pretvornika - napajalna moč, samodejno izračuna IAMMETER.

3 Trenutno stanje

diagram pretoka energije v solarnem fotonapetostnem nadzornem sistemu

Ta graf prikazuje pretok energije vašega solarnega PV sistema. Za boljše razumevanje glejte spodnje kodiranje.

var r = 0; // 0: brez pretoka, 1:A->B, 2:B->A
    stikalo (i)
    {
      primer 1:// inverter-feedin
        če (inverter > 0 && feedin > 0) r = 1;
        odmor;
      primer 2:// obremenitev pretvornika
        če (pretvornik > 0 && obremenitev > 0) r = 1;
        odmor;
      primeru 3:// inverter-baterija
          // baterija se polni in moč pretvornika je večja od moči obremenitve.
        if (baterija > 0 && (pretvornik - obremenitev) > 0) r = 1;
        odmor;
      case 4:// load-feedin
        če (pretvornik >= obremenitev)
        {
          // če je donos zadosten, ni potrebe po uvozu energije iz omrežja
          r = 0;
          odmor;
        }
        drugače
        {
          če (dovajanje < 0 && obremenitev > 0) r = 2;
        }
        odmor;
      primer 5:// obremenitev-baterija
        če (baterija < 0 && obremenitev > 0) r = 2;
        odmor;
      ohišje 6:// feedin-battery
          // baterija se polni in moč pretvornika je nižja od moči obremenitve
        če (napajanje < 0 && (pretvornik - obremenitev) < baterija && baterija > 0) r = 1;
        odmor;
      privzeto:
        odmor;
    }

4 Donos

 • Energija donosa:Če nastavite kateri koli merilnik/CT kot"Inverter" vrsto, je energija, izmerjena s tem merilnikom/CT, "energija donosa" (kWh). Sistem IAMMETER izračunaIzračun energije donosav prednastavljenem obračunskem ciklu. Za metodo izračuna glejte [Izračun energije izkoristka] (#Ref 2).
 • Izvožena energija: Če nastavite kateri koli merilnik/CT kot"Mreža" vrsto, je energija, izvožena v omrežje, izmerjena s tem števcem/CT, "Izvožena energija" (kWh). Sistem IAMMETER izračunaIzvoz energijev prednastavljenem obračunskem ciklu. Za metodo izračuna glejteIzračun izvožene energije
 • Neposredna lastna uporaba: Neposredna lastna uporaba (kWh) = Energija donosa - Izvožena energija

IAMMETER izračuna energijo donosa, izvoženo energijo in neposredno energijo za lastno rabo v izbranem časovnem obdobju (dan, mesec, leto ali vse leto).

Spremljajte uro, dnevno, mesečno donosno energijo v solarnem pv sistemu

5 Poraba

 • Poraba omrežja: Če nastavite kateri koli merilnik/CT kot"Mreža" vrsto, je energija, uvožena iz omrežja, izmerjena s tem števcem/CT, "Poraba omrežja" (kWh). Sistem IAMMETER izračunaPoraba omrežjav prednastavljenem obračunskem ciklu. Za metodo izračuna glejteIzračun porabe omrežja
 • Neposredna lastna uporaba: Neposredna lastna uporaba (kWh) = Energija donosa - Izvožena energija

IAMMETER izračuna porabo omrežja in neposredno lastno porabo energije v izbranem časovnem obdobju (dan, mesec, leto ali vse leto).

Spremljajte uro, dnevno, mesečno porabo energije v solarnem pv sistemu

6 Energijska bilanca

 • Izvožena energija: Če nastavite kateri koli merilnik/CT kot"Mreža" vrsto, je energija, izvožena v omrežje, izmerjena s tem števcem/CT, "Izvožena energija" (kWh). Sistem IAMMETER izračunaIzvoz energijev prednastavljenem obračunskem ciklu. Za metodo izračuna glejteIzračun izvožene energije
 • Poraba omrežja: Če nastavite kateri koli merilnik/CT kot"Mreža" vrsto, je energija, uvožena iz omrežja, izmerjena s tem števcem/CT, "Poraba omrežja" (kWh). Sistem IAMMETER izračunaPoraba omrežjav prednastavljenem obračunskem ciklu. Za metodo izračuna glejteIzračun porabe omrežja

IAMMETER izračuna porabo omrežja in izvoženo energijo v izbranem časovnem obdobju (dan, mesec, leto ali vse leto).

Spremljajte urni, dnevni, mesečni uvoz/izvoz energije v solarnem pv sistemu

Referenca

V sončni analizi razvrstite in primerjajte več kot eno solarno PV mesto

Ref. 1: Vrsta števca/CT in energija, moč in tarifa za moč (uvoz in izvoz)

Izkoristek energije (kWh) & Moč pretvornika (W): meter/CT tip → pretvornik

Izvoz energije (kWh) & Poraba omrežja (kWh) & Napajalna moč (W): meter/CT tip → mreža

izberite vrsto števca

Ref. 2: Kako IAMMETER izračuna skupno kWh v izbranem časovnem obdobju (ura, dan, mesec, leto)

Skupna kWh = prvi podatki o kWh, zabeleženi v naslednjem časovnem obdobju – prvi podatki o kWh, zabeleženi v trenutnem časovnem obdobju

Tukaj je preprost primer. Oglejte si spodnjo sliko našega demo računa.

Na levem grafu je

prikazuje skupno energijo izkoristka4.9kWh od 9h do 10h.

Na desni mizi,

prikazuje prve zabeležene podatke o kWh @ 9:02:05 v trenutnem časovnem obdobju (9:00 do 10:00)39262.5kWh,

prikazuje prve zabeležene podatke o kWh @ 10:02:06 v naslednjem časovnem obdobju (od 10.00 do 11.00) je39267.4kWh

39267.4 - 39262.5=4.9

Skupna energija izkoristka je torej4.9kWh od 9h do 10h.

Podoben izračun velja za skupno energijo v dnevu, mesecu ali letu.

Kako izračunati podatke o energiji na uro v sistemu IAMMETER

Ref. 3: Kako IAMMETER pozna spremljanje solarnega ali nesončnega fotonapetostnega sistema

Če kateri koli merilnik/CT nastavite kot "Inverter" tipa, IAMMETER identificira vaš sistem kot solarni PV sistem.

Vrh